CourseRubriker som säljer

Already a member with access to this course? Click here to login

Rubriken är det första som avgör om vi över huvud taget överväger att läsa resten av innehållet. Vi är mer benägna att fortsätta läsa om rubriken lovar oss något, ett resultat eller fakta. Visste du t.ex att endast 2 av 10 rubriker gör att vi fortsätter läsa? Tänk igenom vilka sorts rubriker som du oftast dras till. En bra rubrik lockar fler läsare. I denna microkurs lär du dig allt om hur du skapar bra rubriker som säljer.

Purchase this Course